SKRÁÐU ÞIG NÚNA!
  • Við kynnum fyrir þér hvernig kaup
    á fasteign fara fram á Spáni
  • Fáðu upplýsingar um nýjustu fasteignirnar
  • Fáðu persónulega ráðgjöf
  • Taktu gagnlega bæklinga Medland með þér heim
CenterHotel Plaza
Aðalstræti 4 – 101 Reykjavík

16. febrúar, frá kl. 10:00 til 17:00
17. febrúar, frá kl. 10:00 til 17:00